Skip to content
close
close
 

Vyloučení odpovědnosti a autorská práva

Vyloučení odpovědnosti a autorská práva

Používání názvu a loga Evropské centrální banky a ochrana osobních údajů a soukromí e-mailové korespondence


Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk

Tyto internetové stránky spravuje Evropská centrální banka (ECB) s cílem informovat veřejnost o eurobankovkách a mincích, rovněž o činnosti Evropského systému centrálních bank (ESCB). Naším cílem je, aby všechny údaje na těchto stránkách byly aktuální a přesné. ECB však za informace na těchto stránkách nenese jakoukoli odpovědnost.
Tyto informace:

- jsou pouze obecné povahy a nevztahují se na žádnou konkrétní osobu nebo subjekt,
- v některých případech odkazují na další internetové stránky, na jejichž obsah nemá Evropská centrální banka žádný vliv a nenese za ně odpovědnost,
- nelze považovat za odbornou či právní radu.

Nelze zaručit, že dokumenty nebo jiné informace, dostupné na těchto internetových stránkách, přesně odpovídají úředně přijatému textu. Za platné znění právních nástrojů Evropské centrální banky se považuje pouze znění zveřejněné v tištěné podobě Úředního věstníku Evropské unie. Také u ostatních dokumentů nebo údajů Evropské centrální banky je za platné znění považováno pouze znění zveřejněné v tištěné podobě

Snahou ECB je vyvarovat se problémů způsobených technickými nedostatky. Nemůžeme však zaručit, že takové problémy naše služby nenaruší nebo je jinak neovlivní. ECB nenese odpovědnost za potíže způsobené používáním těchto internetových stránek nebo jiných stránek, na které odkazuje.

Účelem tohoto prohlášení není omezit odpovědnost Evropské centrální banky v případě porušení vnitrostátních právních předpisů ani vyloučit odpovědnost ECB v případech, kdy odpovědnost podle těchto předpisů vyloučit nelze.
Vstupujete-li na kteroukoli z internetových stránek ECB, má se za to, že s výše uvedeným souhlasíte.

Autorská práva

Držitelem autorských práv k veškerému obsahu těchto internetových stránek je Evropská centrální banka, Frankfurt nad Mohanem, Německo.
Uživatelé internetových stránek ECB mohou volně využívat informace, které z nich přímo získali, za následujících podmínek:

1. Informace, které jsou dále šířeny nebo reprodukovány, musí být uváděny přesně a ECB musí být citována jako zdroj.
2. V případě, že informace jsou součástí dokumentů, které jsou na prodej (bez ohledu na nosič informací), je fyzická či právnická osoba, která je zveřejňuje, povinna oznámit kupujícím, a to jak předtím, než si dokumenty předplatí nebo je uhradí, tak pokaždé, kdy jsou jim informace získané z internetových stránek ECB poskytnuty, že tyto informace lze získat zdarma prostřednictvím internetových stránek ECB.
3. V případě, že uživatel informace upraví, musí tuto skutečnost výslovně uvést.
Pokud na internetové stránky ECB vede odkaz ze stránek určených pro obchodní účely anebo jsou využívány k propagačním účelům, musí být stránka ECB jediným prvkem v okně prohlížeče (tj. nesmí být zarámována do jiné internetové stránky).

Výjimku tvoří dokumenty nebo jejich části, u nichž je uvedeno jméno jejich autora či autorů. Jejich reprodukce, zveřejnění nebo přetisk v jiné publikaci v tištěné nebo elektronické podobě je povolena pouze na základě předchozího výslovného písemného souhlasu ECB nebo autora či autorů

Informace zaznamenávané na serverech třetích stran
Analýzy společnosti Google – Tyto internetové stránky využívají k sestavování statistik o návštěvnosti externí službu Google Analytics. Informace pocházející od prohlížeče se zasílají rovněž na servery provozované společností Google, aby tak ECB mohla získávat kumulované statistické údaje o počtu návštěv realizovaných prohlížeči, o vzorcích pohybu uživatele po internetových stránkách ECB a vyhledávání prováděném na těchto stránkách.
Společnost Google má své vlastní zásady ochrany soukromí. Vydává vlastní osvědčení o dodržování rámce tzv. Bezpečného přístavu („Safe Harbor“), který připravilo Ministerstvo obchodu USA po konzultacích s Evropskou komisí, aby společnost splnila evropskou normu přiměřenosti v oblasti ochrany soukromí.


close

ACCESS TO MY ACCOUNT


Log in

Forgotten your password?

*Required data


close

Feedback form


Feedback form for the download of materials

Please let us know how you intend to distribute our materials.

A confirmation of the availability of the publications requested will be sent to the name and address indicated in your account. If you would like to send the publications to another address, please indicate this below.

* Required data
** The publications are available free of charge from the ECB as long as stocks last.


close

Feedback form


Feedback form for the download of materials

Please let us know how you intend to distribute our materials.

* Required data


TERMS AND CONDITIONS


LETTER OF INTENT

We wish to use the electronic media and/or print media produced by the European Central Bank (ECB) to inform others. We declare that:
1. Any information or materials received from the ECB will be used for information purposes only.
2. We will not use the “€ OUR MONEY” logo for purposes that could be detrimental to the euro, or for commercial or advertising purposes, and we will adhere to the style guidelines provided in the Partnership Programme.
3. Any electronic materials, pictures, files or documents provided by the ECB will remain its sole property. The ECB will reserve its or third-party copyrights. We will not pass any information or materials received from the ECB to any third party, except for production purposes.
4. Should we use the original master files of materials prepared by the ECB, we will preserve the integrity of the text.
5. We pledge to follow the reproduction rules for euro banknotes and coins as published in the Official Journal of the European Union and available on the ECB’s website at www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/reproduction/html/index.en.html.
6. If we use electronic media online, we will include a link to www.new-euro-banknotes.eu and we will inform the ECB of the material used and where it has been used. We will forward the links.
7. We understand that stocks of ECB materials for distribution are limited. We will inform the ECB of the number of copies distributed, the means of distribution as well as the target groups.
On behalf of the company/institution mentioned above, we declare that we will refrain from using any materials either in printed or electronic form provided by the ECB until our membership of the Partnership Programme has been confirmed.
We will be liable for any damages incurred by the ECB should we not act in accordance with this Letter of Intent. We also understand that the ECB reserves the right to terminate our membership at any time.


DISCLAIMER

This privacy notice is made on behalf of the European Central Bank (ECB) and applies to Havas 360, its sub-contractors and all central banks referred to as data processors below.
When you fill in the form on the website http://www.new-euro-banknotes.eu/, we collect personal information directly from you in order to provide you with information on euro banknotes. Your data will be used only for that purpose. You cannot receive information if you do not complete the form.
We keep information on your activity with us and delete it after three years of inactivity. We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.
We use this personal information to deal with your request(s), manage your account and offer you other ECB publications.
We disclose this information to our sub-contractor CetSI and on a need-to-know basis to the relevant data processors.

A. Your choices

1) You have the right to see the information that we have about you and to get mistakes corrected by contacting Havas 360;
2) You have the right to delete your account with Havas 360.

B. Important

Your information is protected by European Union law. National data protection laws apply in relation to the technical and organisational security measures to be applied by the data processors mentioned below, unless the data processor is the ECB. Contact details for the European Data Protection Supervisor can be found at http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/supervisor/index_en.htm.

C. How to reach us

C.1 Contact data of data controller

Sabine Eismann
European Central Bank
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main
Germany
Phone: +49 69 1344 5312
Fax.: +49 69 1344 5775
E-mail: partnershipprogramme@ecb.europa.eu
www.ecb.europa.eu

C.2 Contact data of data processors

C.2.1 General data processors

Laurent Lé
Havas 360
29/30 quai de Dion Bouton
Puteaux Cedex 92817
France
Phone: +33 1 58 47 92 43
Fax: +33 1 58 47 86 00
www.havas360.fr

Jerome Ospitaletche
CetSI
93/105 rue Veuve Lacroix
92000 NANTERRE
Phone: +33 1 41 19 40 50

C.2.2 Data processor for Member States and third countries

See data controller.

D. Final provisions

Data controllers may change this privacy notice from time to time by updating this page. You should check this page occasionally to ensure that you are satisfied with any changes. This privacy notice is effective from 22 November 2013.

you have to accept conditions


close
close

ACCESS TO MY ACCOUNT


Create an account